Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de eigenschappen die tot iemand zijn kern behoren. Ze maken ons tot wie we zijn. Een kernkwaliteit komt van binnenuit, terwijl een vaardigheid wordt aangeleerd. De meeste mensen hebben gemiddeld vijf tot zeven kernkwaliteiten.

Valkuilen zijn de schaduwkanten of de vervormingen van de kernkwaliteit. Een valkuil is wat de kernkwaliteit wordt als je daarin doorschiet. Bij stress kun je snel in een valkuil schieten. Het gaat er om een valkuil niet te bestrijden, want daarmee bestrijd je je eigen kernkwaliteit en een deel van jezelf. Wij richten de aandacht op datgene wat je kunt leren en dat is je uitdaging.

Uitdagingen zijn het positief tegenovergestelde van de valkuilen. Een uitdaging is vaak nieuw en vreemd. Het gaat om de verbinding van twee positieve kwaliteiten die elkaar aanvullen.

Allergieën zijn het tegenovergestelde van de kernkwaliteiten. Als je een allergie in een ander tegenkomt, ligt jouw valkuil op de loer. Je kunt in de stress schieten en dus in je valkuil. Het gevolg kan zijn dat je niet efficiënt met de ander kunt omgaan. Het maakt het nou juist interessant om te leren hoe je met iemand omgaat die het tegenovergestelde gedrag laat zien van jouw kernkwaliteit, dan komt iemand in je allergische zone.

IMG_0716
© 2022 LifeCoaching Contact